Familjen Levin berättar om sina erfarenheter och minnen från ungdomsutbyte i Rotarys regi.

Kristina och Mårten har tre barn Elsa, Sigrid och Einar. Kristina och Mårten berättar om upplevelser och visar bilder om ungdomsutbyten som de har gjort sommaren 2016 och 2019. Sommaren 2016 var ungdomsutbytet Astrid och Elsa. Astrid kom till Sverige och Elsa till Salzburg, Österrike under 3 veckor. Syftet med ungdomsutbytet har varit utifrån deras barns språkbehov och där Elsa fick möjlighet att lära sig tyska. Sommaren 2019 var ungdomsutbytet Sigrid och Solenn. Även detta år var det 3 veckors ungdomsutbyte och denna gång blev det Caen i Frankrike.