Publicerad av Kekke Stadin
Tisdagslunch i Strängnäs rotaryklubb. Vår medlem Jan-Erik Månsson gjorde en reflexion över autonoma vapen och krigsbrott.
 
 
Tisdagslunch den 31 november 2023. 
 
Närvarande: 23 personer varav 20 medlemmar och 3 gäster. 
 
Inledningsvis talade presidenten lite om alla helgons dag, allhelgonadagen och halloween. Han påminde också om klubbens bowlingkväll den 9 november.
Vidare berättade han att kommunens integrationssamordnare Sermon Shaba och Mohamad Alatif från föreningen Starka händer besökt styrelsen och berättat om det projekt som Strängnäs tillsammans med tre andra kommuner i Sverige deltar i genom UNHCR. som går under rubriken Ideellt flyktingstöd. Han frågade om det finns intresse i föreningen att ställa sig till förfogande för arbete inom detta. Svaret är ja. 
 
Jan-Erik Månsson talade om de etiska dilemman som kommer med den moderna krigföringen med halvautonoma vapen som drönare och helautonoma vapen. De länder som för närvarande har både intresse och ekonomiska möjligheter att skapa sådana vapen är USA och Kina. Han frågade sig vad som händer om (när) sådana begår krigsbrott och fungerar helt utom mänsklig kontroll. Vem har ansvaret när dessa begår svåra krigsbrott? Kan en robot ställas till svars för dessa i Internationella brottsfallsdomstolen i Haag? Det är svåra etiska ställningstaganden där det inte finns några egentliga svar. 
 
Vinnare i vinlotteriet blev Bengt Gustafson.