Publicerad av Kekke Stadin den 29 Aug 2023

Att komma hem efter en lång resa

Den 29 augusti 2023 hade vi besök av Birgitta Ed Kristersson, nybliven präst i Strängnäs efter ett långt annat yrkesliv.
 
 
Tisdagslunch den 29 augusti 2023
 
Närvarande 40 personer
34 medlemmar
6 gäster
 
Presidenten hälsade alla välkomna. 
Han meddelade att inför valet av det nya distriktets DGN har Janis Teteris i Riga Hansa Rotaryclub nominerats och frågade om klubben ställer sig bakom nomineringen. Svaret var ett entydigt ja. 
 
Skattmästare Annika påminde om att några medlemmar ännu inte betalat in det de lovat till Ukrainaprojektet.  Hon uppmanade alla att kolla om vi kan ha råkat glömma detta. 
 
Hälsades dagens föredragshållare, Birgitta Ed välkommen. 
Hon talade över ämnet "Att komma hem efter en lång resa". Hon är född i Strängnäs och när hon som 19-åring lämnade staden för studier hade hon tankar på att läsa till präst. Men hon skulle göra det "senare". Det tog 30 år innan hon slutligen vigdes till präst här i domkyrkan. Dessförinnan hade hon bla arbetat på UD och haft ett företag som fick henne att i många år pendla mellan Strängnäs och Peking. En släktings död fick henne att slutligen ta steget och byta bana och nu har hon arbetat i kyrkan i sju månader. Hon beskriver sig som en präst för sökarna, inte för de skriftlärde.
 
Vid nästa möte kommer klubben att besökas av distriktets nya guvernör Hannele Sjö. 
 
Vinlotteriet vanns av Pelle Molin som tackade med sång.