Den här webbplatsen ägs och administreras av Strängnäs Rotaryklubb med hemvist i Sverige (Klubben). Vi följer svensk och europeisk lag och förordningar och är personuppgiftsansvarig för lagringen av dina medlemsdata samt för övriga personuppgifter som du lämnar till Klubben. 
 
Denna sida beskriver vår integritetspolicy och beskriver hur vi hanterar personlig information på webbplatsen, samt hur du får åtkomst till, modifierar eller ta bort din personliga information. Denna policy gäller inte någon som inte är under vår kontroll eller hantering, till exempel operatörerna på andra webbplatser som du kan länka till från vår webbplats. Sådana operatörer kan ha sin egen integritetspolicy, som kan skilja sig från vår.
 

Hur samlar vi in ​​personlig information?

Vi samlar enbart in information du tillhandahåller direkt till oss. Till exempel när du deltar i interaktiva funktioner i tjänsterna, som att fylla i ett formulär, begära kundsupport eller skicka ett e-postmeddelande. I processen kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, postadress och annan information du väljer att tillhandahålla för tjänsten. En utsedd tredje part kan samla in betalnings- och kreditkortsinformation när du betalar för våra betalda tjänster via webben. Vi tar i sådana fall inte del av din information, lagrar den eller ens har tillgång till den.
 
Information som vi samlar in automatiskt när du använder våra tjänster
När du öppnar eller använder våra tjänster kan vi automatiskt samla in information om dig, inklusive:
 • Logginformation: Vi loggar information om din användning av tjänsterna, inklusive typen av webbläsare du använder, åtkomsttider, visade sidor, din IP-adress, din allmänna plats och sidan du besökte innan vi navigerade till våra tjänster.
 • Enhetsinformation: Vi samlar in information om datorn eller mobilenheten du använder för att komma åt våra tjänster, inklusive hårdvarumodell, operativsystem och version.
 • Cookies: Vi använder cookies för att lagra din inloggningssession och annan information för att göra din navigering av våra tjänster enklare. Mer information om cookies finns nedan.
Användning av kakor och annan spårningsteknik
Vår webbplats använder "cookies" som är små filer som innehåller information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men om du föredrar kan du ställa in din webbläsare att blockera dem. Våra cookies kan innehålla information som ditt användar-ID som vår webbplats använder för att känna igen dig när du har loggat in. Våra cookies kan inte läsa data från din hårddisk eller läsa cookiefiler skapade av andra webbplatser. Den enda personliga information som våra kakor innehåller är informationen du själv tillhandahåller. När du anger personlig information på vår webbplats kommer din personliga information att kopplas till cookien vi sparar på din dator. Om du väljer att ta bort din cookie kanske du inte kan använda de administrativa funktionerna på webbplatsen.
 
Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökare interagerar med vår webbplats, analyserar var trafik genereras från och samlar in information relaterad till allmän webbplatsengagemang.
 
Tredjeparts reklamhanteringstjänster som Google och Facebook kan visa skräddarsydda meddelanden när du interagerar med vår webbplats genom användning av cookies. Du kan välja bort dessa annonser när som helst när de visas. Klicka här för mer information om Google-annonser. Klicka här för mer information om att välja bort annonser på Facebook. Om du tar bort dina kakor, observera att du måste välja att inte se dessa meddelanden igen. Dessa kakor kan inte identifiera dig personligen och löper ut efter 180 dagar eller tills du rensar dina cookies.
 
Om du klickar på en knapp för delning på sociala medier (ex: Facebook Like Button eller knapparna för delning av innehåll), kan de tjänster som hanterar den sociala plattformen du delar till använda cookies. Vårt system är inte anslutna till någon av dessa tjänster och alla legaliteter kring användningen av kakor omfattas således av de policyer som fastställts av sociala medieplattformar.
 

Lagring av personlig information

Vi lagrar personlig data i enlighet med reglerna i GDPR.
 • Är du medlem i Klubben så lagras alla dina medlemsdata i enlighet med de regler som gäller för att vi ska kunna behandla och utföra de uppdrag som ditt medlemskap innebär. Detta sker enligt GDPR artikel 6.1.b.
 • När du anmäler dig till ett evenemang i distrikt 2370 eller Klubben så lagras dina lämnade uppgifter i enlighet med GDPR artikel 6.1.b. 
 • Om du har betalat någonting via vårt system lagras detta i enlighet med GDPR artikel 6.1.c.
Den lagring vi utför görs i vårt IT-verktyg ClubRunner, som därmed är personuppgiftsbiträde till distriktet och klubbarna. Driften av detta system sker i Kanada, som är ett av EU "preferred country" när det gäller lagring av personuppgifter.
 

Hur använder vi personlig information?

Vi kan använda information om dig för olika ändamål, inklusive för att:
 • Tillhandahålla, underhålla, anpassa och förbättra våra tjänster;
 • Tillhandahålla och leverera de tjänster du begär, behandla transaktioner och skicka dig relaterad information, inklusive bekräftelser och i förekommande fall fakturor,
 • Skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support och administrativa meddelanden;
 • Svara på dina kommentarer, frågor och önskemål och tillhandahålla kundservice;
 • Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra tjänster; och
 • Utför alla andra ändamål för vilka informationen samlades in.
Du kan få automatiskt genererade e-postmeddelanden från distriktet, Klubben och/eller ClubRunner, som utlöses när du utför vissa uppgifter som att registrera dig för ett evenemang, volontärarbete för en uppgift, prenumerera på ett nyhetsbrev eller begära ett glömt lösenord.
 
Du kan få mejl med information från Klubben och distrikt 2370 om aktiviteter och händelser inom Rotary.
 
Du kan också få e-postmeddelanden från andra klubbmedlemmar. ClubRunner kontrollerar inte frekvensen eller innehållet i medlemsgenererade e-postmeddelanden. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen på att ta emot dessa e-postmeddelanden genom att antingen uppdatera dina kommunikationsinställningar från din profil eller ta bort din e-postadress helt.
 

Hur skyddas din personliga information?

Vårt personuppgiftsbiträde ClubRunner har åtagit sig att skydda din personliga information och har utvecklat policyer och rutiner för att säkerställa vår efterlevnad av vår egen säkerhets- och integritetspolicy och med tillämpliga internationella lagar.
 
Vi förstår också din oro för säkerhet på nätet och vidtar rimliga åtgärder för att skydda information om dig från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
 
Vi följer GDPR vid all lagring av kontakter och kontakters personuppgifter.
 
Hur delar vi din information?
Delar av din medlemsdata synkroniseras med Rotary Internationals medlemsdatabas i USA, vi kan även automatiskt hämta personuppgifter därifrån som du har lämnat till RI. 
 
Vi kan utan samtycke dela din information enligt följande eller på annat sätt beskrivs i denna sekretesspolicy:
 • Med leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till sådan information för att utföra arbete på våra vägnar, t.ex. skicka ut medlemstidningen Rotary Norden och liknande;
 • Som svar på en begäran om information om vi anser att utlämnande är i enlighet med gällande lagar, regler eller förordningar

 Underpersonuppgiftsbiträden

Vårt personuppgiftsbiträde ClubRunner sysselsätter andra företag och personer för att tillhandahålla funktioner som ingår i våra tjänster, till exempel e-postsändning, delning av sociala medier, betalningsprocesser, helpdeskprogram osv. ClubRunner har gjort och fortsätter att göra ansträngningar för att säkerställa alla underprocessorer följer vår integritetspolicy. 
 

Datalagring

Vi kommer att behålla din personliga information endast så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster, och detta beror på de syften för vilka vi använder den, såvida inte tillämplig lag kräver att vi antingen kasserar den eller behåller den längre. Vi kan också fortsätta att lagra din personliga information så att vi kan lösa tvister, verkställa våra avtal, följa lagliga skyldigheter och / eller för andra juridiskt tillåtna ändamål i enlighet med denna sekretesspolicy.
 

Hur du kontrollerar, uppdaterar eller raderar din personliga information

Du som är medlem i Klubben kan lätt själv ändra din personliga profil och där lagrade data genom att gå in i din klubbs ClubRunner och gå till din medlemsprofil. Så länge du är medlem så kan inte dina lagrade personuppgifter raderas helt. Men du kan i din profil i ClubRunner styra hur du vill att dina uppgifter ska visas och delas med andra. Du kan göra detta på tre nivåer: Klubb, Distrikt och MyRotary (RI).
 
Du som inte är medlem kan när som helst se, uppdatera och begära att ta bort någon av dina personuppgifter permanent genom att skicka ett e-postmeddelande till klubben ("Kontakta oss" i menyn ovan).
 
På begäran kommer vi att ge dig information om huruvida vi har någon av dina personliga uppgifter. Du har enligt GDPR följande rättigheter att få ut information:
 • För att granska den personliga information som vi har lagrat;
 • För att begära att vi korrigerar fel, föråldrad information eller utelämnanden;
 • För att avsluta prenumerationen från att bli kontaktad av oss; och
 • För att ta bort din information permanent.
De två sista punkterna gäller ej medlemmar i Rotary eftersom lagringen är en förutsättning för medlemskap enligt GDPR artikel 6.1.b.
 
Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram och meddela dig om de åtgärder vi har vidtagit.