Charter av klubben i Strängnäs domkyrka 7 september 1946
Strängnäs Rotaryklubb grundades 1946 med biskopen Gustaf Aulén som förste president. 
Snart 70 år senare är klubben fortfarande ett vitalt och aktivt yrkesnätverk som gör humanitära insatser såväl lokalt som internationellt. 
Bland klubbens större projekt utomlands under senare år kan nämnas klubbens bidrag med utrustning och material till en yrkesskola för döva i Vilnius samt 
transporter av sjukvårdsutrustning till sjukhus i Litauen. 
Exempel på lokalt projekt är mentorsprogram gemensamt med Strängnäs kommun med målsättning att hjälpa akademiker med utländsk bakgrund in på arbetsmarknaden.
Genom insamlingar och med egna medel stödjer klubben ekonomiskt bland annat Rotary Internationals polioprojekt End Polio Now, Läkarbanken och Shelterbox.