Publicerad av Kekke Stadin den 12 Sep 2023
 
Tisdagslunch den 12 september 2023.
Överstelöjtnant Conny Edlund gästade oss vid tisdagslunchen den 12 september, och talade om säkerhetsläget i Europa och hur det utvecklats sedan den 23 mars 2023, då Sverige ansökte om medlemskap i NATO, och om Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina.
 
Närvarande 28 personer varav 23 medlemmar och 5 gäster. 
 
Presidenten uppmanade alla att köpa lotter och pennor. Överskottet från detta går till Rotarys projekt att utrota polio. Han nämnde också att projektet att köpa sjukvårdsutrustning till Ukraina går framåt, men att priserna justerats uppåt. Slutligen påminde han om distriktskonferensen i oktober och uppmanade klubbens medlemmar att anmäla sig till den.

Överstelöjtnant Conny Edlund talade sedan om säkerhetsläget och hur det utvecklats sedan den 23 mars 2023, då Sverige ansökte om medlemskap i NATO och Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina. Sveriges försvarsbudget har ökats till 2 % av BNP, vilket är ett (av många länder inte uppfyllt) krav i NATO. Han berättade om vad Sverige gör för tillskottet av pengar, både personellt och materiellt. Vidare berörde han Turkiets agerande rörande beslutet av det svenska NATO-inträdet och slutligen hur den senaste tidens koranbränningar påverkat det svenska säkerhetsläget.
 
Vinlotteriet vanns av Sofia Kihlman.