Pia Lagerlöf : Hur går det för Mälardalstrafiken?
Presidenten hälsade 22 medlemmar och 2 gäster välkomna till dagens möte.
Bowling föregående vecka lockade 16 deltagare i två klasser, lag och individuellt. Resultat hemlighölls till vidare.
Teckningslista för julkort U-fonden gick runt och återlämnades fulltecknad ( åtminstone 1:a siden ) och hoppades vidare
på god uppslutning på årsmötet 28.11.
 
Pia Lagerlöf på Mälardalstrafiken, MTR, redovisade en rad fakta om organisation, ägarstruktur, trafikslag, antal avgångar, tillförlitlighet
och punktlighet. Det mesta pekar uppåt. Antalet resenärer ökar med ca 30%. Fler lokförare utbildas och anställs. Från och med mitten av december
utökas trafiken Eskilstuna - Stockholm till två avgångar/ timme mellan 8 - 10, 16-18 vardagar. Brister i IT-system och information till åkande och väntande
resenärer identifieras men implementeras dock inte i önskad takt. 
 
 Klas Hansson hade dagens bästa lott
 
// Jan-Erik Månsson